Részlet, Drábik János: Világzsákutca c. könyvéből.

A világállam tudati előkészítése egy különleges Internetes levél

Mielőtt rátérünk az úgynevezett "OMEGA Agency" (Omega Ügynökség) tevékenységének ismertetésére, ismerkedjünk meg egy olyan levélnek a tartalmával, amelyet elsősorban Észak-Amerikában, 1999 óta terjesztenek tömeges méretekben az Internet útján. Az internetes dokumentumnak nincs aláírója, a címzett, akit megszólít az a "Kedves Világpolgár". Mivel a levél tartalma egybecseng azokkal a programokkal, amelyeket a világállam globális kormányzatának kezdeményezői propagálnak, abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a dokumentum névtelenségbe burkolódzó szerzői is az új világrend hálózatához tartoznak. Az internetes levél mondanivalója nagyon hasonlít ahhoz, amit dr. Richard Day orvos, egyetemi tanár adott elő 1969 márciusában Pittsburghben egy gyermekorvosok számára tartott szakmai konferencián. Előadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható változásokra, és ily módon megkönnyítse alkalmazkodásukat az új világrend feltételeihez. Richard Day többször is elmondta: "Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára, és van egy másik, az igazi cél, amely valójában az új rendszer létrehozását segíti elő. Nincs más lehetőség az emberiség számára."
Az említett internetes levelet rövidítve ismertetjük. A szerzők, akik többes szám első személyt használva magukat egyszerűen "Mi"-nek nevezik, indíttatva érezték magukat arra, hogy az emberek, elsősorban az amerikaiak és a kanadaiak számára felfedjenek néhány olyan dolgot, amelyek előtt tanácstalanul állnak. Ezt azért teszik, mert helyes, ha minél többen tudják, hogy a most alakuló új világrendben miként célszerű viselkedniük. Azt kívánják a címzettektől, hogy az új társadalom aktív és szerves részévé váljanak, mert ez szolgálja az érdekeiket. Tudatják, hogy ha az illető nem fogadja el az új világrendet, akkor rendkívüli nehézségekkel fogja szembetalálni magát, mert megvannak az eszközeik arra, hogy elbánjanak az ellenállókkal. Mindezt csak azért most közlik a gyanútlan amerikaiakkal, mert most már nem lehet visszafordítani az események menetét. Már ők rendelkeznek az egész világ pénzügyei felett, és ez által teljes hatalmat gyakorolnak. Ezt kiegészíti a tájékoztatási monopólium, és ma már egyetlenegy nemzet állam sincs, amely legyőzhetné őket.
Szemmel tartják a világ valamennyi országában a kormányokat, és mindent tudnak a titkaikról. A szerzők hivatkoznak Kínára, amely azt vetette az amerikai tömegtájékoztatás szemére, hogy például Koszovóval kapcsolatban hazudik. Az internetes levél írói elismerik, hogy hazudnak, de erre szükség van, mert így az emberek többségét kétségben és ellentmondásokban tudják tartani. Gúnyolják azokat, akik azt hiszik, hogy a levélírók a liberálisok, és a jók azok a konzervatívok. A valóságban mind a két oldal azoknak a céljait szolgálja, akiknek a nevében a levélírók megszólaltak. Mindkét tábor csak a háttérhatalom jóváhagyása pecsétjével működhet, de az igazi kérdéseket egyik sem hozhatja nyilvánosságra. A háttérerők minden szinten ellentéteket szítanak, és ezért pontosan senki nem tudja, hogy mit tegyen.
A levél ez után megemlíti, hogy az amerikai elnök, noha rendszeresen túllépi a hatáskörét, nem vonható felelősségre. Az elnök csak azt teszi, amit a háttérerők akarnak, mert tudja, hogy ha nem engedelmeskedik, akkor jelleme miatt könnyen eltávolítható hivatalából. (Bill Clinton volt 1999-ben még az Egyesült Államok elnöke, és hivatali ideje alatt számos anyagi természetű vád és magánéleti erkölcsi kifogás merült fel személyévei kapcsolatosan, amiért hivatalosan is megindították a washingtoni kongresszusban a köztisztviselő hivatalból eltávolítására indított, úgynevezett "impeachment"-eljárást. Ez azért zseniális stratégia, mert a hatalom rejtőzködő, tényleges gyakorlóit nem lehet látni, és nem is lehet őket felelősségre vonni. A bíróságok is őket szolgálják. Ez a szigorú rejtőzködés és titoktartás tette lehetővé, hogy a háttérerők uralják a világot, mégpedig úgy, hogy a világ még csak rá sem jöhet, hogy ki uralkodik felette. D.J.)
A tömegtájékoztatási eszközök segítségével pontosan azt tálalják az emberek számára, amit elvárnak tőlük, és amire rá kívánják venni őket. A háttérhatalom döntéshozói odaküldenek amerikai és európai csapatokat, ahová csak akarnak, és máris minden ember engedelmesen kiszolgálja őket. A háttérirányítók rá tudják venni bármely amerikait, hogy elhagyja otthonát, családját, és háborúba menjen pusztán láthatatlan urai parancsára. E célból elég valami zagyvaságot feltálalni a Fehér Házból a rejtett csatornákon érkező parancsra. A média képes feltüzelni a közvéleményt, és az emberek nem tehetnek mást, mint amit parancsolnak nekik.
Az ellenállás pedig hiábavaló. Ha bárki erre szánná el magát, a hatalom tényleges gyakorlóinak megvannak azok a módszerei, hogy bárkit nevetségessé tegyenek, ahogyan azt az amerikai milicia mozgalommal is megtették. (Az Egyesült Államok alkotmányának 1791-ben elfogadott első tíz alkotmány kiegészítése, amely a Jogok Törvénye - Bill of Rights - elnevezést viseli, kimondja II. alkotmány kiegészítésében, hogy mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam biztonsága szempontjából, nem lehet a népnek a fegyverek birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani. (D.J.) A levél szerzői örömüket lelték abban, hogy megmutathatták, hogy a ilíciamozgalommal nem lehet hatékonyan ellenállni. Gúnyolja, akik fegyvereikkel menetelnek, mintha ezzel méltó vetélytársai lehetnének a hadseregnek. A levél hivatkozik a Wacónál történtekre, amikor is a Davidian szektával véresen leszámoltak. A levél kezdeményezői leírják, hogy bőségesen megadóztatják az amerikaiakat, és a pénzből olyan modern fegyvereket fejlesztettek ki, amelyekkel nem lehet szembeszállni. Az amerikaiak pénzéből lett kovácsolva az a lánc, amellyel megkötözik őket, mert az összes pénz a háttérhatalom ellenőrzése alatt van.
Vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy megszökhetnek, vidékre költözhetnek. Emlékezteti a levél az így gondolkodókat, hogy ebben az esetben is földbérletet fizetnek a pénzvagyon tulajdonosainak. Ha ezt ingatlanadónak is hívják, valójában a szervezett pénzhatalomnak fizetett magánadó. Bármit is tesz az átlagember, pénzre van szüksége. Ha netalántán nem fizetné a földbérletet, akkor a pénzvagyon-tulajdonosok elveszik a földjét és átadják olyanoknak, akik fizetnek utána. Ebből a földbérletből aztán a háttérhatalom hálózata belesulykolja a gyerekekbe a saját gondolkodási módját és értékrendszerét. A gyerekek azt tanulják, amit a pénzvagyonosok szervezett magánhatalma akar, hogy tanuljanak. De ennek a költségeit az amerikai polgárok fizetik a földbérleten keresztül.
Ezekből finanszíroznak más, a háttérhatalom számára fontos projekteket is. A gyermekek sem a szüleiké már. Bármikor rájuk lehet bizonyítani, hogy rosszul bánnak velük, és ezen a címen el lehet őket venni. Ha nem jelennek meg az iskolai agymosáson, hanyagsággal vádolhatók a szülők és ezen a címen elvehetők a gyerekek. A gyerekek valójában a szervezett magánhatalom tulajdonát képezik.
Az elektronikus kereskedelmen keresztül pontosan lehet tudni bárkiről, hogy hol tartózkodik, mit vásárol, mennyi pénzből él. A havi pénzügyi statisztikákból még azt is tudja a szervezett magánhatalom, hogy az egyes polgár miként gondolkodik, és mit mond. Nem különösebben fontos, hogy mit hisz, amíg azt teszi, amit a háttérhatalom és hálózata sugall. Ha viszont valaki veszélyessé válik a szervezett pénzhatalom számára, akkor megvannak azok a módszerek, amelyekkel elbánik az ilyen személlyel. Addig hurcolható egy ilyen ellenálló a bíróságra, hogy sohase kerül ki a perekből. Legkülönfélébb ürüggyel meg lehet fosztani bárkit a vagyonától. A szervezett magánhatalomnak kimeríthetetlen tárháza van, és ebből könnyedén fizeti az ügyvédeket. Valójában azonban ezeket a jogászokat is az adófizető egyszerű amerikai fizeti adó formájában. Aki ebben kételkedik, azokat a levél szerzői emlékeztetik arra, hogy már eddig is hány ország uralkodóját buktatták meg.
A levél ezután rátér a Moral Majority (Erkölcsi többség) elnevezésű társadalmi mozgalomra, amellyel kapcsolatban arrogánsan megállapítja, hogy az sem erkölcsöt nem képvisel, sem nem többség. A szerzők örömére szolgált, hogy ezt a mozgalmat felhasználva nevetségessé tudták tenni a keresztény hitet. Szerintük azokat az ostobákat, akik ezt a mozgalmat irányítják, a végén mindig tojással dobálják meg. Az a rejtőzködő hatalom, amelynek a levélírók a képviselői, kétszínűen látszólag megvédte a megtámadottakat. Ugyanúgy megvédte az Országos Lövészegyesületet, az NRA-t (National Rifle Association) is. A háttérhatalom, ha akarja, a feje tetejére állítja az amerikai konzervatívokat éppen úgy, mint a liberálisokat. Mind a két irányzat azt a célt szolgálja, hogy elhitessék az amerikai választópolgárokkal, hogy két, egymástól eltérő politikai erő küzd az adott pozícióért. Ez elősegíti a demokrácia látszatát, azt, hogy minden tisztességesnek tűnjék. Valójában pedig, már csak egy oldal van többféle álarcban, de az átlag amerikai képtelen ezen mélyebben átlátni. Ezért a szerzők kijelentik: azt tehetnek, amit akarnak, és az átlagpolgár nem tehet ellene semmit. Nincs felszabadulás. A szervezett pénzhatalom ellenőrzi az üzemanyag szállítást. Ha akarja, bármikor leállíthatja valamilyen üzemanyaghiányra hivatkozva. Ha elromlik az autó, ugyancsak a szervezett pénzhatalomtól függ, hogy hozzájut-e a polgár alkatrészhez, vagy sem. Az összes forgalomban lévő pénz a szervezett magánhatalom kezében van, ezért bármikor megbéníthatják a pénzrendszert, és csődöt idézhetnek elő. Utasíthatják ilyen esetben az elnököt, hogy nyilvánítsa az összes pénzt értéktelennek. Ebben az esetben új pénz bevezetése válik szükségessé. Vagyis az átlag amerikai biztonságba helyezett készpénze egy pillanat alatt eltűnik.
A levél rátér arra, hogy az élelmiszer-ellátást is ez a háttérhatalom ellenőrzi, és bármikor képes megbénítani a közellátást, például kamionos sztrájk előidézésével. Emlékeztet a levél arra, hogy a nagy gazdasági világválság idején is a háttérhatalom ellenőrzése alatt volt az élelmiszer-ellátás. Elkerített helyeken élelmiszerhegyeket halmoztatott fel, és azt hagyta ott elrohadni. Az éhezőket aztán munkatáborokban dolgoztatták. Kitér ezután arra, hogy az sem nyújt menekvést, ha valaki aranyat próbál gyűjteni, hogy egy pénzügyi összeomlás esetén mégis legyen fizetőeszköze. A szervezett magánhatalom ekkor is hozhat olyan törvényt, amely megtiltja az arany birtoklását pontosan úgy, ahogyan azt Franklin Delano Roosevelt idején is elérték. Ha tehát aranyat találnak egy amerikainál, azt egyszerűen elkobozzák, sőt még törvénysértésért be is börtönzik. A börtönben pedig dolgozhat a börtöniparban. A börtönbeli munkatáborok ma már elfogadottá váltak. Sikerült az embereket meggyőzni arról, hogy a gyilkosok fizessenek az eltartásukért.
Az persze már senkinek nem jut eszébe - folytatódik a levél -, hogy a háttérhatalomnak a paradicsomtermesztőket is módjában áll lecsukatni. Elérheti olyan törvények elfogadását, amely betiltja a kerteket, aztán kitalálnak rá valamilyen áltudományos magyarázatot, hogy miért csak a szervezett magánhatalomtól származó élelmet lehet megvásárolni. Így aztán, ha valaki engedély nélkül paradicsomot termel, azt fel lehet jelenteni, és akkor a szervezett magánhatalom az ilyen amerikait egyszerűen átszállítja a saját földjére dolgozni. A levél csaknem patetikussá válik: "Ó, ti ostoba nacionalisták! Nincs menekvés számotokra, mert már jóval születésetek előtt elkezdtük szőni a rabul ejtésetek tervét. Tanáraitok és lelkészeitek már nemzedékek óta formálják gondolataitokat számunkra. Fogalmad sincs, hogy hogyan kerülhetsz ki a befolyásunk alól, az öngyilkosságot kivéve. Gyerünk, öld meg magad! Csak bennünket segít ez is a túlnépesedés leküzdésére. Nekünk nem árthatsz, és minket nem találhatsz meg. Elképzelni sem tudod, hogy mire készülünk."
A levél ezután rátér a tudat feletti uralom megszerzésére. Megállapítja, hogy a szervezett pénzhatalom irányítja Hollywoodot, és az olyan filmeket, mint például a Terminárort (aki végleg befejezi, illetve elrendezi a dolgokat), vagy az Armageddont (Isten ítéletének beteljesedése, a végítélet), csak azért készítették, hogy a háttérhatalom utasításainak megfelelő gondolkodásmódot kialakítsák a nézőkben. Úgy rendezték meg ezeket a filmeket, hogy az átlag amerikai örömét lelje az erőszakban, mert így előkészítve már könnyebben végrehajtja majd akár az ölést is, minden nyafogás és erkölcsi fenntartás nélkül. Ugyanezért az erőszakot terjesztő videojátékokat helyeztek el a bevásárlóközpontok játéktereibe, hogy a fiatalokat rászoktassák a harcra. Ezekben a hadsereg és a rendőrség képviseli a jót. A művészi programok is úgy vannak megtervezve, hogy az amerikaiakat segítsék alávetni az új világrendnek, és hogy azt önkéntesen szolgálják.
A Star Track (Űrszekerek) és a többi hasonló film azt sulykolja az emberekbe, hogy engedelmeskedjenek az új nemzetközi hatalmasságok parancsainak. Ezek a filmek tehát elsősorban az agymosást szolgálják. Ide tartozik az új Csillagok háborúja című film is, amelyben az emberek mindenféle szörnyekkel tárgyalnak, angolul. Ezt a filmet mindenhol reklámozták, mert van benne valami, amit a világ tényleges urai akarnak, hogy az átlagember megtanuljon.
A demokratikus látszat érdekében a háttérhatalom gondoskodik arról, hogy a választott tisztségviselők látszólag fellépjenek a gonosz erőszak ellen. Ezért kapott engedélyt tőlük Clinton elnök arra, hogy szót emeljen a hollywoodi filmek erőszakossága ellen. Egy ilyen megnyilatkozás nem oldja meg a problémát, de az emberekkel elhiteti, hogy foglalkoznak a kérdéssel. A szex és az erőszak olyan erők, amelyek előnyösen szolgálhatják a háttérhatalmat. Az emberek nem szeretik feladni a szexet és az erőszakot, ezért a manipulátorok mindent tálalnak nekik. Ezzel lekötik őket, és így a valóban lényeges kérdésekkel nincs lehetőségük foglalkozni. Ezek teljes egészében a szervezett magánhatalom kezében maradnak. Clinton ki van szolgáltatva ennek a háttérhatalomnak és a hálózatának, hiszen teljes egészében annak a kezében van. Ez a hálózat választotta ki és tette meg elnöknek.
A hálózatot kellemesen érintette, hogy hiábavalónak bizonyult azoknak az erőfeszítése, akik azt hitték, hogy Clintont az akarata ellenére eltávolíthatják a Fehér Házból. Amíg az elnök a háttérerők hasznára van, senki el nem mozdíthatja. A levél írói figyelmeztetik az amerikaiakat, hogy oly sokat hivatkozott szabadsága és emberi méltósága ellenére csak azt teheti, amit a háttérhatalom előír a számára. Ez a szervezett magánhatalom eltávolítja az elnököket, ha akarja, és minden elnök csak addig maradhat a Fehér Házban, amíg ugyanez a hatalom le nem cseréli egy másikkal. Az amerikaiak csak olyan jelöltek közül választhatnak, akiket ez a szervezett magánhatalom előre kijelöl a számukra. Erre is csak azért van szükség, hogy fenntartsák azt a látszatot, hogy a választópolgároktól függ, hogy ki lesz az államok új elnöke.
A levél ezután rátér a koszovói háborúra, amely 1999-ben még folyt. Eszerint a tévében, rádióban a félrevezetés érdekében csak értelmetlenül fecsegnek, de a lényeget elhallgatják. Koszovó oly gazdag természeti kincsekben, hogy a háttérhatalom a teljes ellenőrzése alá kívánja vonni. Az itt lévő uránium fontos a számára. De az is lényeges, hogy ezek az ásványkincsek ne kerülhessenek a lehetséges ellenfelek birtokába. Milosevics nem volt hajlandó ezeket a nyersanyagokat a háttérhatalom kezére játszani, így kényszeríteni kellett arra, hogy jobb belátásra jusson. A büszke szerb népet alázatra kell kényszeríteni. A háború után, ha Milosevics nem alázkodik meg kellőképpen, akkor nemzetközi bíróság elé kerül háborús bűnök vádjával. A háborús bűnös kifejezést a szervezett magánhatalom találta ki. Ez meglehetősen zavaros fogalom, hiszen a háború lényege, hogy a szabályokat felrúgják. A levél írói szórakoztatónak találják, ahogy az országok a háttérhatalom által készített előírások és törvények szerint próbálnak háborúkat vívni. Úgy vélik, hogy az egyetlen tényleg létező háborús bűn az, ha valaki az új világrendet akaró háttérhatalom ellen van.
Aki a szervezett magánhatalom ellen lép fel, az bűnt követ el. Ha valaki támogatja ezt a háttérhatalmat, akkor sok mindent megtehet. Nelson Mandela bombakészítő terrorista volt, aki sok ellenségét megölte. A háttérhatalom nem vesz figyelembe semmilyen törvényt, ha ő háborúzik. Bárhol és bármikor azt tesz, amit jónak lát. Ha szükséges, halálra éheztet nemzeteket, elpusztíthatja a lakosságot és megteszi mindazt a szörnyűséget, amiért az ellenségeit nemzetközi bíróság elé hurcolja. Így például Szerbiát szétbombázták, a koszovóiak otthonait is lerombolták, megmérgeztek folyókat, patakokat, kikapcsolták az áramot. Óriási válságot idéztek elő az országban, és aztán mindezt úgy állították be, hogy Milosevics bűne, akit ezért nemzetközi büntetőbíróság elé kell állítani.
Wacónál lényegében ugyanezt tették, és az egészért a felelősséget David Koreshre hárították. Utal a levél arra is, hogy az iraki Szaddam Husszeint a tömegpusztító fegyverek birtoklása miatt támadják. Most Ő az ügyeletes rosszfiú. (2003 tavaszán az ENSZ Biztonsági Tanácsának a felhatalmazása nélkül, vagyis az érvényes nemzetközi jog megkerülésével az Egyesült Államok és Nagy-Britannia elfoglalta Irakot arra hivatkozva, hogy bevethető tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik. Ezeket a fegyvereket nem találták meg és a háborút ma már utólagosan azzal indokolják, hogy az iraki nép és a világ békéjét szolgálja, ha egy olyan véreskezű zsarnok, mint Szaddam Husszein nincs hatalmon, és ha a nyugati típusú képviseleti demokrácia esélyt kap arra, hogy Irakban is gyökeret verjen. A valódi oknak az iraki olaj feletti kontroll megszerzését, valamint az ország atlantista stratégia szerinti politika semlegesítését tartjuk a magunk részéről. D. J.)
A háttérhatalom bármikor talál magának olyan ügyeletes "rosszfiút", mint amilyen Szaddam Husszein is volt, hogy rájuk hivatkozva hajthassa végre saját programját. A levél szerzői ez után arról írnak, hogy a világ vezetői reszketnek a szervezett pénzhatalom, az igazi hatalom birtokosainak a jelenlétében. Ezek a politikusok tudják, hogy nincs más hatalmuk, csak az, amit a világ vagyonának a tulajdonosai adnak nekik. A valódi hatalomnak ezek a birtokosai nem félnek Oroszországtól vagy Kínától, mert e két hatalmas ország is az ellenőrzésük alatt van. Kína tisztában van azzal, hogy a szervezett pénzhatalom irányítói bármikor az összes vállalatát befagyaszthatják Amerikában és az összes tőkéjét egy tollvonással megsemmisíthetik. A szervezett pénzhatalom arra használja a nemzeteket, amire csak akarja. Ezért mindenki csak a behódolás, vagy pedig az elpusztulás között választhat. Néhány ellenálló, így Szaddam Husszein vagy Milosevics segítségével a világnak ezek a tényleges urai megmutatták a politikusoknak, hogy mi történik velük, ha valaki ellenáll és nem hódol be. Ezért a levél azt ajánlja az amerikaiaknak, hogy kövessék a pénzhatalom utasításait, mert ha engedelmeskednek, akkor azért dicsőség jár. Aki ellenáll, annak viszont szomorú és tragikus sorsa lesz.
A levél a továbbiakban arról ír, hogy semmi értelme nincs az olyan lázadásnak, amelynek során bombát helyeztek el egy abortuszklinikán vagy egy kormányépületben. Ez előnyös a világuralomra törő pénzhatalom számára, mert felhasználhatja arra, hogy még nagyobb ellenőrzést és terhet rójon a lakosságra. Ezért szinte örül ez a rejtőzködő hatalom, ha egyes amerikaiak fellázadnak és felrobbantanak valamit. Ez elősegíti, hogy még több olyan jogszabályt hozzanak, amelyek megakadályozzák mindazt, ami esetleg még megvédhetné az amerikai társadalom szabadságát. Ilyen ellenállás nélkül nehéz lenne a további megszorítás.
Végül idézzünk szó szerint a levélből, amelyben a "Mi", tehát a rejtőzködő és világuralomra törő szervezet magánhatalmát és hálózatát jelenti:
"A mi birodalmunk a pénz birodalma. Bocsáss meg (szólítja meg az amerikai polgárt D. J.), de be kell vallanunk, hogy inkább a pénztelenség urai vagyunk. Ebben a kijelentésben látnod kell a humort. Adtunk nektek egy darab papírt, vagy számjegyeket a számítógép képernyőjén, aminek azt a nevet adtuk, hogy pénz. Semmilyen fedezete nincs, és semmi nem igazolja, csak az, amit mi mondunk. A semmiből teremtjük, nyomtatjuk, kölcsön adjuk, értéket adunk neki és vesszük el, ha kell. Minden, aminek köze van a pénzhez, a mi kezünkben van. Gondolkozz, mit tehetsz ellenünk pénz nélkül. Ha ellenállni próbálsz, megvonhatjuk a hitelt tőled, vagy befagyaszthatjuk a számládat. A készpénzedet könnyedén elkobozhatjuk. Oly sok szabályt hoztunk az életben, hogy pénz nélkül egyszerűen nem tudsz létezni.
Táborozzál állami földön, és két héten belül menned kell. Két hét alatt nem tudsz kertet műveli. Vadonjaink legtöbbjében a csapásokon csak engedéllyel léphetsz be. Olyan törvényt hoztunk, hogy nem sokáig lakhatsz lakókocsiban egy helyen. Bizonyos idő után költöznöd kell. Nem gondolkoztál még azon a nevetséges dolgon, miszerint megengedjük, hogy az emberek egész életükön át egy dobozban éljenek, de nem engedjük, hogy lakókocsiban éljenek, hacsak nem fizetnek adót a táborhelyért? Azt akarjuk, hogy rendszerünk része legyél. Amikor házat veszel, nem csak az adójövedelmet kapjuk, amit saját céljainkra fordítunk, hanem nagy jövedelmünk származik a kölcsön kamataiból is. Csak a kamat miatt a házad értékének két-háromszorosát fizeted meg. A kamat is adóköteles, amely összeget szintén mi használunk azokban a szektorokban, ahol akarjuk.
Nem akarjuk, hogy megszabadulj tőlünk. Ezért csináltuk meg így ezt a rendszert. Te a mi tulajdonunk vagy. Nem engedjük, hogy vásárolj, vagy eladj, hacsak be nem hódolsz fennhatóságunknak. Ha bíróságra viszel minket, kifárasztunk, és a végén veszítesz. Ha erőszakhoz folyamodsz, valamelyik munkatáborunkban kötsz ki, pontosabb nevén börtöniparunk valamelyik intézményénél. Szükséged van a pénzünkre, a szórakoztató iparunkra, az üzemanyagunkra, és az életfenntartás többi eszközeire, és ha ezek nincsenek, akkor megfosztva érzed magad. Ezért alá kell vetned magad az akaratunknak. Azt sem tudod többé, hogyan gondolkozz, mert vallásaitokat és istenhiteteket már teljesen elerőtlenítettük. Egyedül maradtál."
A levél végül kijelenti, hogy az új évszázad a háttérhatalom uralmának az évszázada és egyben a világ uralmának az új évezrede. Az új világrendhez bárki csatlakozhat, ha úgy cselekszik, mint ahogy azt a Nemzetközi Pénzügyi Közösség urai kívánják. A szervezett pénzhatalom irányítóinak nem állt szándékában, hogy az amerikaiak és mások úgynevezett emberi jogaival és alkotmányaival bíbelődjenek. Ezeket a jogokat és szabadságjogokat csak egy ideig használta a háttérhatalom saját céljai érdekében. Erről ezt írják a levél szerzői az amerikai polgároknak: "Az alkotmányod számunkra csak vicc. Azt teszünk vele, amit akartunk. Nem tűnt fel neked, hogy ötven évvel ezelőtt az alkotmányodra hivatkozva tiltottuk be az abortuszt? Amikor aztán úgy döntöttünk, hogy legalizáljuk az abortuszt, akkor is ugyanezzel az alkotmánnyal támasztottuk alá. Alkotmányos jogaid és emberi jogaid azok, amiket mi megjelölünk a számodra. Az "emberi jogok" kifejezést csak arra használtuk, hogy megfelelő zavart keltsünk vele. Minél több a feszültség, annál jobb nekünk, egészen addig, amíg nem áll az egész világ a szolgálatunkban."
A levél írói nem kérnek befejezésül elnézést az arrogáns és sértő hangnemért, mindössze annyit közölnek, hogy ez a szempont nem érdekli őket.

A levél ismertetésekor e sorok írója a "Mi" megjelölést saját értelmezése szerint konkretizálta úgy, hogy a háttérhatalom, a szervezett magánhatalom, a szervezett pénzhatalom, a Nemzetközi Pénzügyi Közösség, a rejtőzködő hatalom kifejezéseket használta. Erre az értelmezésre a 12 év alatt eddig áttanulmányozott mintegy 800 kötetnyi könyvből és tanulmányból szerzett ismeretei ösztönözték. A világállam létrehozására törő Nemzetközi Pénzügyi Közösség és hálózata ismertté vált dokumentumainak a szellemisége, célkitűzései nagymértékben megegyeznek a most összefoglalt - ismeretlen szerzőségű - internetes dokumentum tartalmával. A szerzőség megközelítő konkretizálását a hasonlósága tette lehetővé. Ezt a dokumentumot a valódi hamisítványtól az különbözteti meg, hogy tartalmát a tények nagymértékben alátámasztják és hitelesítik is.