Vélemény a Biblia-a kulisszák mögött I-II-c. könyvekről

A könyvek gondolatmenete abból a feltevésből indul ki, hogy lehetséges földönkívüliek beavatkozása az emberi történelem menetébe sőt, a földi élővilág, így az ember megteremtésébe. Okfejtése rendkívül logikus, és megmagyarázza azt, miért nem látszik igazán a szellemi hasonlóság a Jézus által hirdetett Atya, aki maga a szeretet, és az Ószövetségben feltűnő "Seregek Ura" között. Az utóbbi sem nem mindent tudó (Mózesen keresztül szerzett információkat a zsidó népről), sem nem mindenható, hisz a zsidó népet teleportációval is kivihette volna Egyiptomból, sokkal kevesebb cécóval. (Én ugyan nem vagyok képes teleportációra, de több helyen olvastam róla, hogy létezik ilyen.)

Az ószövetséggel foglalkozó részt illetően, a Biblia részletekkel alátámasztott magyarázatokban csupán azt a fogyatékosságot látom, hogy mindenütt olyan technikai megoldásokat feltételez, aminek már a mi civilizációnk is birtokában van. A Vörös tenger befagyasztása speciel nem kis feladat lenne a számunkra, de maga a befagyasztás ténye, és abban a hideg gázok alkalmazása a mi tudáskörünkön alapul.
Én a magam részéről feltételezem azt, hogy egy olyan civilizáció, amelyik tényleges, nagytávolságú űrutazásokat képes tenni, olyan technikai tudással bír, amiben jócskán szerepelnek, számunkra eddig teljesen ismeretlen lehetőségek is.
A könyvet tehát teljesen elfogadom olyan tekintetben, hogy az bizonyítja az Ószövetség alapján azt, hogy ott az "Úr" alatt valójában egy emberi alkatú, földön kívüli eredetű civilizáció képviselőit értették az elbeszélők. Az is nyilvánvaló, hogy az akkori elbeszélők, csak nagyon "szakszerűtlen" leírást voltak képesek adni a történtekről, és a későbbiek során olyan részekkel is kiegészült az írás, ami a krónikások túlzó képzelete miatt adódott hozzá.
Úgy gondolom viszont (és szerintem a szerző is), hogy az itt leírtak ugyanúgy sok pontatlanságot tartalmazhatnak, mivel jelenlegi technikai tudásunk valószínűleg szintén sok jelenség tényleges magyarázatához elégtelen.

A továbbiakban kiemelek két dolgot, amik szerintem ebbe a témakörbe tartoznak:

Menekülés Egyiptomból, átkelés a Vörös tengeren:
A Vörös Tenger befagyasztása a túlhűtött gázokkal, elég meredek manővernek tűnik.
Lehet, hogy befagyasztották, de alkalmazhattak hozzá egyéb eljárást is. A sós vízben nagyon vastag, összefüggő jégrétegnek kellett volna kialakulni ahhoz, hogy azt a rengeteg embert garantáltan elbírja. Az olvasztás pedig nem lehetett olyan gyors, hogy az üldözők amiatt merültek volna el a vízbe. Egyszerűen a víz rossz hővezetése miatt sem.
Én Kryontól olvastam olyan megjegyzést, hogy valójában egy földnyelven keltek át a Zsidók. Ez a földnyelv aztán kerülhetett újra víz alá pl. a dagály miatt, vagy a misszionáriusok gondoskodhattak róla, hogy egy jól irányzott cunami épp a megfelelő időben mossa el a rajtalévőket. Ebben a variációban a "vízfal", amit a zsidók láttak, szintén torzítás lehet, ami vagy ott sem volt, vagy egy másik, félreérthetően leírt jelenség téves értelmezése.

Átkelés a Jordánon:
A fagyasztás elég költséges és magában elégtelen eljárásnak tűnik. A folyamatosan érkező nagy víztömeget hol tárolták addig, amíg több százezer ember átkelt? Azt is lefagyasztották folyamatosan, ahogy érkezett?
Szerintem valószínűbb, hogy elterelték a folyót. (Ideiglenes víztározó?) Az eredeti medret pedig eltorlaszolták. A torlasz lehetett egy jégfal is, amin azért nem csapott át a folyó, mert azt meg elterelték addig. Könnyen meglehet, hogy a misszionáriusok tudtak valamit a vízről, amit mi nem.
A jég alkalmazása esetén viszont valószínűnek tartom, hogy a torlaszból kikerült jégtábla darabok feltűntek volna a népnek.

Az ószövetséget illetően úgy gondolom, a feltételezhető pontatlanságok dacára, az Izraelita projekt nagyságrendekkel közelebb áll a valósághoz, mint a hivatalos vallási tanítások.

Az Egy másik világgal kapcsolatban már nem egészen így érzek.
Mindenki abból építkezik, amije van. Akár házról, akár elméletekről van szó.
A szerző az újszövetségre vonatkozóan is azokat az alapfeltevéseket használta fel a szövegmagyarázatokra, amelyeket az előző részben. Nevezetesen: földönkívüliek beavatkozása az események folyásába, ill. az, hogy minden leírt jelenségnek valójában tisztán materialista magyarázata van, amelyre jelenlegi tudásunk birtokában rájöhetünk.

Az Újszövetség szövegéből nem sok információt meríthetünk, pl. Jézus gyermek és ifjú korára vonatkozóan. Az egyes mellékszereplők, pl. a meggyógyítottak életére vonatkozóan úgyszintén keveset, vagy semmit sem tudunk.
(Pl. vannak olyan feltételezések is, hogy az özvegy József öreg volt már, amikor feleségül vette Máriát. E szerint gyermekei (Jézus mostohatestvérei) mind József előző házasságából származtak.)
Mind amellett, feltételezve, hogy Jézus jól fel volt genetikailag készítve a feladatra, a magam részéről nem hinném, hogy:
  1. Jézus az Atya alatt egy idegen civilizáció képviselőjét értette.
  2. Jézus gyógyításai megmagyarázhatóak a mai orvostudomány alapján.
  3. A tanítványok ugyanúgy, mint Jézus, potenciális megváltók voltak, és földönkívüliek.
  4. Jézus a mennyország alatt a földönkívüliek bolygóját értette.
  5. Jézus gyakran, és speciális technikai eszközzel kommunikált az idegenekkel.
Magyarázat:
1. Jézus az emberiség korszakának olyan pontján lépett fel bolygónk színpadán, melyben időszerűvé vált egy fejlődési szint váltás. Ez abban állt, hogy az anyagi világra való koncentrálás, és az anyaggal való azonosulás helyett kezdjünk el azonosulni szellemi lényünkkel. Az atya alatt pedig a legfőbb, egyedüli szellemet értette, akiből mindannyian vagyunk: Istent.
Az Isten szó eredetileg Ősten volt, ahol a "ten" a végtelen egységet jelentette ugyanúgy, mint a tenger szóban.
Isten tehát a végtelen, ősi szellemi egység, amiből a különböző szellemi lények származnak. Az emberiség teljes, minden síkra kiterjedő története sokkal bonyolultabb, mint azt földi ésszel megérthetnénk. Jézus tanításai azonban napjainkban érettek be. Az emberiség története ezen a bolygón a végéhez közeledik.
Mint a síugró, aki az ugrósánc végéhez ért, most vagy elrugaszkodik és szárnyal, vagy halálra zúzza magát a sánc végén lezuhanva.
Az ószövetség ideje alatt ez a síugró megtanult sielni, síoktatók segítségével. Jézus idejében indult el az ugrósánc tetejéről. Jézus volt az, aki megmutatta neki, hogyan kell elrugaszkodni a sánctól, anyagi orientáltságától.
Az elmúlt 2000 év alatt egyre gyorsabban siklott lefelé, mialatt izmai megerősödtek az ugráshoz, és itt a sánc vége!

2. A betegségek nem anyagi síkról erednek. A "Gyógyulás, egészség" oldalon néhány szóval beszélek erről, és megjelölök 3 olyan eljárást, ami egyértelműen bizonyítja ezt. Ha Jézust megfelelően felkészítették feladatára, tényleges gyógyításokat volt képes véghezvinni. A múlt században Bruno Gröning (akit szintén említek a fenti helyen), tömegesen vitt véghez olyan csodákat, amilyeneket Jézusnak tulajdonítanak. Ez tehát lehetséges. Miért kellett volna csalni hozzá?
Nem azért küldte ki az embereket kritikus esetekben, mert lebukott volna, ha ,meglátják, mit csinál, hanem azért, mert olyan esetekben a bent lévők hitetlensége akadályozta volna a beteg (vagy halott) személyt abban, hogy lehetségesnek tartsa, vagy egyéb okból elfogadja a segítséget. Vannak dolgok, amiket az ember nem szeret nyilvánosság előtt csinálni, mert mások jelenléte elvonja a figyelmét. A beteg közreműködése alapvetően fontos tényezővolt. Jézus is gyakran így búcsúzott a gyógyult személytől: eredj békességgel, a te hited meggyógyított téged.

3. A tanítványokra nagy hatással volt Jézus, de sokszor elég bután viselkedtek. Péter pl. megkérdezte őt, amikor megjelent előttük feltámadása után, hogy: most akkor visszaállítod Izrael dicsőségét?
Ebből nem úgy látszik, hogy Péterék annyira okosak lettek volna.
E mellett lehetségesnek tartom, hogy több potenciális megváltó is készenlétben állt abban az időben. De azok valószínűleg a háttérben maradtak, hisz Jézusnak EMBEREKRE kellett hatást gyakorolnia.

4. A földönkívüliek is szellemi lények, de ők valószínűleg ezt nálunk sokkal jobban tudják. Ha Jézus tartott is kapcsolatot velük, akkor sem ésszerű, hogy az emberekből földönkívüli lényeket akart volna fabrikálni. Annál ésszerűbb az, hogy közös otthonunkra utalt, amikor a mennyországról beszélt.

5. Nem kell ahhoz technikai eszköz, hogy távolból kommunikáljunk valakivel. A telepátia létezik. (Arról is írok a fenti honlapon, hogy ezt az állításomat mire alapozom.) Egyes tanítók szerint az emberiség egy olyan genetikai változás előtt (ill közben) van, amely után ez a képességünk ugrásszerűen megnő. Azon kívül léteznek tisztánlátók, akik látják a múltunkat, betegségeinket, és a legvalószínűbb jövőbeli eseményeket, amik ránk várnak.
A jól felkészített megváltónak nem volt szüksége arra, hogy szóbeli utasításokat kapjon feletteseitől. Nem azért ment gyakran magaslatokra, mert az űrhajó ott landolt, hanem azért, mert ott tisztábban lehet mentális kapcsolatba kerülni a szellemmel, azaz meditálni, vagy imádkozni. Ezt egyes spirituális tanítók is tanítják.
Ahhoz egyébként is irreálisan messzire kellett volna mennie, hogy az éjszakában ne tűnjön fel egy reaktív hajtóműves jármű landolása.
Nagyon is lehetségesnek tartom, hogy Jézus életét nem tanítja hitelesen az egyház. A születése körüli angyali jelenségeknek és a szűznemzésnek létezhet egyszerűbb magyarázata, ami akár az Egy másik világ-ban leírtakhoz hasonló is lehet. Ha pl. Máriát mesterségesen termékenyítették is meg, nem kellet feltétlenül földön kívüli embriót beültetni. A földi emberek génjeiből is ki lehet hozni rendkívüli képességeket. Jézus tehát hordozhatta akár Mária módosított génjeit is. A génmódosítás történhetett szellemi úton is. Génjeink sokkal összetettebbek, mint gondoljuk. Minden látható szál mellett még 11 láthatatlan réteg található, melyek ugyanúgy kihatnak testi és mentális alkatunkra, mint a látható szál. (Ld. Kryon tanításai) Az igazi génsebészet tehát jóval bonyolultabb, mint hisszük.
Az is biztos, hogy az evangéliumok minden szereplője része volt egy megtervezett vallási drámának, és szerepére maga vállalkozott, még születése előtt. Lehetséges, hogy a földönkívüliek néha diszkréten bele is igazítottak az eseményekbe, hisz az embereknek szabad akarata van, ezért sok a bizonytalansági tényező, még egy előre leszervezett eseménysorban is. (Ugyanis azok a szereplők, akik születésük előtt még tisztán látták útjukat, földi életükben már el vannak zárva ez elől a tudás elől. Így gyakran nem a megfelelő módon döntenek az adott szituációban. Az őrangyaloknak pl. épp az a feladata, hogy ennek ellenére mindenki azt és annyi szituációt, döntési és válság helyzetet éljen meg, amennyit vállalt.) Valahol Kryon is megjegyzi, hogy Jézus születése és halála merőben másképp zajlott, mint ahogy a vallás tanítja, de tanításai teljesen hitelesek.
A szellemi síkon élő, médiumokon keresztül kommunikáló tanítók valószínűleg azért nem adnak át lényegi történeti információkat Jézus életéről, mert az nagyon megzavarna egy csomó embert, akiknek kibontakozó szellemi ébredésük az evangéliumoknak olyan részleteiből táplálkozik, amelyek valójában nem úgy történtek, ahogy írva van, vagy ahogy az írás alapján gondoljuk.
Ez nem baj, hisz az ilyen "fogódzók" ugyanúgy lényegtelenné válnak fejlődésünk során, ahogy a járókeret is kidobható, ha a gyermek megtanul járni. Van azonban járni tanulásában egy szakasz, amikor nagyon visszavetné, ha elvennénk tőle.

Összességében azt mondhatom: a fenti két könyv értékét abban látom, hogy segít feloldani azt az ellentmondást, ami az ószövetség és az újszövetség közötti istenábrázolásban megfigyelhető. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy az újszövetség alapján kialakult képünk Jézus életéről szintén megkérdőjelezhető több ponton.
Azt azonban nehezen tudom megkérdőjelezni, hogy élt egy ember a Földön, aki életét tette arra, hogy az emberek között elhintse egy olyan világszemléletnek a magvait, amelynek lényege a jóság és szeretet. Ezt a szemléletet maga is vallotta, és még a halál árnyékában sem alkudott belőle. (Függetlenül attól, hogy igazak-e a haláláról az evangéliumokban leírt események, Jézus egész tanítása alatt életveszélyben volt a hatalomféltő farizeusok miatt.)
Az utóbbi 2000 évben nem eszerint élt az emberiség, de valahol mindig tovább élt ez az eszme, aminek igazából napjainkban van sorsdöntő jelentése. Az evangéliumok tanításait bennem a Dombi atya által leírt Hang kötetek tették helyre. Olyannyira eltorzult világunk egyetlen menekülési lehetősége, hogy az emberiség körében végre Jézus tanítása veszi át az iránytó szerepet a pénzhajhász egoizmus fölött.

Az evangéliumok és általában a Biblia szövegeinek pontos értelmezését keresve azonban ne feledjük, hogy nem csak technológiailag vagyunk elmaradva az univerzum lehetőségeitől, de szellemi jelenségek terén elmaradásunk az előbbinél sokkal nagyobb.

2007-05-05

Vesa