Van-e szellemvilág?

Sokan vannak, akik nem hisznek a szellemvilág létezésében. Ha elzárkóznak a feltételezése elől, a világért sem akarom őket meggyőzni. Azok számára, akik nyitottak létezésének feltételezésére, említek néhány dolgot, amik engem az anyagon túli világ létezésének elfogadására késztettek. Ezeken kívül is rengeteg információt lehet találni különféle forrásokból.

Nekem pl. az agykontroll tanfolyamon tapasztaltak bizonyították be cáfolhatatlanul, hogy igenis léteznek olyan jelenségek, amiket a tisztán materiális világnézet megmagyarázni nem tud, csupán létezésüket kétségbe vonni. Az utolsó napon elvégzett "pszihikus vizsgálat" (amiben ismeretlen személyről kellett külső és belső, lelki alkatra vonatkozó leírást adni) számomra is meglepően kitűnő eredménnyel zárult. Csalás lehetősége kizárva, mert én voltam, aki érzékeltem ezeket az információkat, és nagyon is tudtam, hogyan bukkantak fel elmémben, és milyen nagy részletességgel.
(Itt megjegyzem, hogy egyes tanítók szerint a 2003-ban felépült új energiában az agykontrolltól eltérő módja lesz időszerű a teremtésnek.)

Egy hiteles, igazi látnoki képességekkel rendelkező jósnő szintén meggyőző tud lenni. Nem feltétlenül tudja megjósolni a jövőt. A jövő képlékeny. Léteznek azonban fizikai és szellemi törvényszerűségek, amik valószínűsíthetnek bizonyos eseményeket a jövőnkben, de előre nincs eldöntve semmi! A hallott jóslat bekövetkezési valószínűségét nagyban növeli abba vetett hitünk, hogy annak be kell következnie. Így aztán egyes jóslatok önbeteljesítőek is tudnak lenni. (Nem csak a jóslatok. Dr.Hammer szerint, pl. a rákos betegek halálozási aránya is azért magas, mert amikor hivatalosan közli egy orvos a pozitív vizsgálati eredményt a beteggel, egyúttal egy nagyon erős hitet ültet el benne a betegség lefolyását illetően.)
E mellett a jósnő adhat rengeteg hiteles információt a múltunkról és a jelenünkről, amikről nem tudhat.
Jósnő nélkül is épp elég, az anyagon túli világ létét igazoló információt találsz az interneten, könyvesboltban, újságosnál.

Müller Péter, ismert magyar drámaíró könyvei és cikkei szintén figyelemreméltóak, és személye talán előtted is eléggé hiteles ahhoz, hogy ne tartsd csalónak.

Megemlítek még egy esetet, ami a gondolatolvasás létezését igazolta előttem. Pár évvel ezelőtt egy ukrán parafenomén szerepelt Budapesten, ha jól emlékszem, a Fővárosi Nagycirkuszban. A TV is szeretett volna röviden tudósítani róla. Egyik műsorszáma a gondolatolvasás volt. Ennek során, a nézők közül kiválasztott segéd egy pakli kártyából, különféle lapokat vett ki, és a mester pontosan megmondta, mikor, melyiket látja maga előtt. Ez a mutatvány nem bizonyított volna semmit számomra, hisz a csalásnak rengeteg módja lehet az ilyeneknél. Igen ám, de nem működött a dolog! A mester sorra elhibázta a lapokat.
A TV stáb a kudarc egy rövid részletét vette csupán fel, és eltávozott a műsorról. Miután azonban rájöttek a kudarc okára, szerencsére érdemesnek tartották azt is bemutatni: az épület előtt néhány fiatal lótuszülésben ült, és azért meditált, hogy ne sikerüljön a mutatvány, mert hitük szerint az ilyen paranormális erők gonoszak. Szóval nem volt csaló az ukrán férfi!!

Megjegyzem, hogy a materialista gondolkodású emberek, sincsenek tisztában, mi is tulajdonképpen világnézetük alapja, az anyag. A fizikusok tisztában vannak vele, hogy nem tudják. Egyik, világelsők közé tartozó tudós által írt ismeretterjesztő könyvemben olvastam, hogy a részecske fizikát kutatók felfedezték, "anyag tulajdonképpen nincs is, csak tendenciát mutat a létezésre". Az utóbbi időben megjelent, "Mi a csudát tudunk a világról"-c filmben többek között kvantum fizikával foglalkozó tudósok beszélnek erről a témáró.

Végezetül, a matematikusgondolkodásúak számára hadd említsem meg Gauss, a híres matematikus esetét a negatív számok gyökeivel. (Megjegyzem, hogy Ő egyébként mélyen vallásos ember és nagy vallási gondolkodó is volt.) Talán te is tudod, hogy olyan valós szám, aminek negatív szám lenne a négyzete, nincs. Ugyanis akkor is pozitív számot kapunk, ha pozitív számot pozitívval szorzunk, és akkor is, ha negatívat negatívval. Tehát mind a pozitív, mind a negatív számok önmagukkal való szorzása pozitív eredményt ad.
Ugyanakkor számos egyenlet megoldása épp egy negatív szám gyöke lenne. Erre azt mondták a matematikusok, hogy ilyenkor nincs megoldás. Gauss viszont azt mondta: dehogy nincs! A matematika világa egy tökéletes világ. Ha a valós számkörben nem található, hát vegyünk fel egy nem valós számegyenest, aminek az egysége a -1 négyzetgyöke, és jelöljük azt j-vel. Nézzük meg, mi történik! 1db tehén van, megfogható, de jdb tehenet soha nem látsz. A j mégis része a számoknak. Így születtek meg a komplex számok.
A villamosságtan, elektronika telis tele van komplex függvényekkel. Számos probléma megoldása csakis komplex matematika segítségével lehetséges. Most akkor van gyökük a negatív számoknak, vagy nincs?
És mi van a mi világunkkal? A fentebb említett, materiális gondolkodással meg nem magyarázható jelenségekre két válasz van. Vagy azt mondjuk, hogy nincsenek, vagy azt mondjuk, vannak, de létezésük túlmutat az anyagi világ határain. Márpedig a valóság az létezik! Ha vannak olyan létező jelenségek, amiket nem tudunk megmagyarázni az anyagi világ keretein belül gondolkodva, akkor muszáj feltételeznünk egy nem anyagi világot, aminek törvényei magyarázatot adhatnak rájuk. Ha ezt megtesszük, akkor tényleg minden tapasztalat belefér a világunkba.

Ha a fentieket átgondoljuk, könnyebb hitelt adnunk azoknak a tanításoknak is, amik az embert szellemi lénynek mondják. Tovább gondolkodva pedig nem esik nehezünkre elfogadni a reinkarnáció tényét. Ha az ember szellemi lény, aki nem pusztul el a test halálával, ésszerű dolog, hogy hibáit kijavítandó, új életet kezdjen a Földön. Kegyetlenség lenne ezt megtagadni tőle. Az Isten pedig nem kegyetlen. A keresztény vallások sem cáfolják ezt igazán (legfeljebb néhány elvakult képviselőjük), csupán nem foglalkoznak vele. A keresztény hit lényegére mindennél jobban rávilágítottak számomra a Hang kötetek. Egyértelműen kiderül belőlük, hogy a hatalmi egyház nagyban eltért Jézus eredeti tanításától. Ezért sikkadt el a reinkarnáció is kézen-közön igehirdetésükben.