Szüntessük meg teljesítetlen fogadalmainkat!

Számos tanítás beszél arról, hogy gondolataink, szavaink, pláne kimindott szándékunk teremtőerővel rendelkezik. Vonatkozik ez fogadalmainkra is, amiket valaha, akár sokkal régebbi életünkben tettünk. Jelen és elmúlt életeink fogadalmai tehát élnek, és befolyást gyakorolnak ránk. Gátolhatnak bennünket kiegyensúlyozott házassági kapcsolat kialakításában (cölibátusi fogadalom), a bőség megélésében (szegénységi fogadalmak) vagy sok egyéb dologban. Az emberek hajlamosak arra, hogy könnyelmű fogadalmakat tegyenek válságos, vagy meghitt pillanatokban, amikről aztán többnyire megfeletkeznek, mihelyt elmúlik fejük felől a baj. Nem így azonban az univerzum!!! A fogadalomban kifejezett szándékunk teremtő erejű, és megvalósulásra törekszik.
Ahhoz, hogy megszabaduljunk tőlük, talán elegendő annyi, hogy egy mondatban kifejezzük szándékunkat elengedésükre.
Élek azonban a gyanúval, hogy nem mindenki tudja olyan könnyen elengedni mindet. Ezek az energiák időtlen idők óta velünk lehetnek, és valószínű, hogy sokukat személyiségünk részének hiszünk, és nem gondoljuk, hogy azt is el kellene engedni.
A Saumbra portálon találhatóak a Fénykör-Fénykor hírlevelek, melyek közül a 2005-10-19-ei (a 15. számú) azoknak a fogadalmaknak a feloldási lehetőségeivel foglalkozik, amelyek gátolhatják az univerzumot abban, hogy a bőség megjelenhessen életünkben. Két tanítást ismertet, melyek közül az egyiket kiollóztam ide. Ez Maitreyától ered.
A hírlevél szerzője István, <<ilyen jelek közé>> tette azokat a részeket, amik aktív közreműködést kívánnak tőlünk (ezeket kell hangosan kinyílvánítanunk).
Maga a gyakorlat kb 2 órát vesz igénybe, ami alatt jó, ha elvonulunk valahová, ahol nem zavarnak bennünket. A fogadalom feloldó bekezdések egyenként irányítják rá figyelmünket jó néhány olyan témakörökrre, amelyekben lappangó fogadalmaink bújhatnak meg.

Idézet a hírlevélből:


. . .Az "Isten/Istennő" (Isten/nő) együttes fogalma is furcsa lehet némelyeknek, pedig a világmindenségben a női-férfi energiák egyensúlya alaptörvény (Pl. Jin-Jang). Sajnos, kicsi bolygónkon az elmúlt néhány-sokezer évben a nő gyógyító, intuitív, misztikus és varázsló energiáit csúful elnyomták. . .

Lemúriai Gyógyítóprogram, Qala Sri'ama-n keresztül:

Maitreya isteni tanítása

A bőség törvényéről szólok nektek, ezt szeretném megosztani veletek. Ez az isteni törvény azt mondja ki, hogy a világegyetem minden energiája a tiétek, a rendelkezésetekre áll.
Azt mondja ki, hogy korlátlan energiában dúskálhat mindenki, aki hajlandó ennek az energiának a befogadására és továbbadására. Az ember azzal teremti meg a bőség törvényének szíveken keresztüli folyamát, azzal kapcsolja össze magát ismét a végtelen energiával, amelyet Isten/nő bőségeként érzékelünk, hogy ellenszolgáltatás nélkül ad a szívéből -- anélkül, hogy azt várná, hogy ezért visszakap majd valamit. Ti is hozzáférhettek ehhez a határtalan mennyiségű energiához.
Ha nem köt valamilyen fogadalom vagy eskü, ami miatt tagadjátok ezt a törvényt, ha nem köt valamilyen konvenció, ami tiltaná, hogy befogadjátok a világegyetemben jelenlévő bőséget, amiről ez a törvény szól, arra kérlek benneteket: bontsatok fel mindent, ami nem engedi, hogy tudatotokat ennek az isteni törvénynek rendeljétek alá. Arra kérlek, szabaduljatok meg minden olyan hiedelemtől, amely arra indíthatna, hogy ne ismerjétek el ennek a törvénynek az igazát.

Arra kérlek: bontsatok fel minden olyan szerződést, amely nem engedi, hogy közvetlenül a Forrástól, a világegyetemtől megkapjátok az energiának a földi életeteket támogató bőségét. Rezonáljon ez a tanítás testetek minden sejtjében! Amikor felbontjátok ezeket a szerződéseket, s azt kéritek, hogy megszabaduljatok azoktól a hiedelmektől, amelyek nem válnak hasznotokra, kérjétek azt is, hogy DNS-etek ennek a törvénynek az igazságához idomuljon, s ily módon testetek minden sejtje őrizze ennek a törvénynek az igazságát.

Ősi, előző életekben tett fogadalmak felbontása

Szeretteim, kérünk, értsétek meg: minden lényt érintett az a közös tapasztalat, amelyet a földi lemuriai civilizáció idején szereztek. Ez beültetett egy emlék-magot az emberiség kollektív tudatába, s ez az az emlék-mag, amelyet az egész emberiség DNS-e őriz. Amikor az emberiség a csillag-származás eredményeként (az univerzum más rendszereiből ideszületve) létrejött, eredendően magában hordozta az Istentudatot. Ezután azonban sok közös tapasztalat következett, a kollektív tudat talajába új emlék-magok kerültek.
A megállapodások, fogadalmak, amelyeket ajánlunk nektek, egy folyamatot indítanak el. Ennek eredményeként megválhattok azoktól a emlék-magoktól, amelyek nem a legnagyszerűbb lehetőségeket rejtik számotokra.
Elsősorban arra az emlék-magra gondolunk, amely azt a hiedelmet teremti meg az emberiségben, hogy Isten/nő nem létezik, hogy Isten/nő eredendő szíve, a Forrásközpont (ahonnan minden lélek születik, és ahová utazásai során visszatér) darabokra hullott, szétesett vagy megsemmisült.
Ez a kulcsfontosságú emlék abból a tapasztalatból származik, hogy egy időben valamennyi lény, egyik a másik után elveszítette minden energiáját, azt érezte, hogy energiatestét a Forrás frekvenciája nem táplálta többé a hálózaton keresztül.
Vannak lények, szeretteim, akik ezt a "különválás eredendő sebének" nevezik.

Elmondjuk, hogy köztetek is vannak olyanok, akik ezt a Földön, Lemuriában korábbi inkarnációikban átélték. Mások a mennyben (az életek között) tapasztalhatták ezt meg, ugyancsak Lemurián keresztül.
Annak, aki a Földön, lélekként élte ezt meg, elképzelhető, hogy a hét elsődleges csakrája le van kapcsolva -- nem képes semmit befogadni az egy-ség hálózatából. Tudnotok kell, hogy a hálózat nem esett szét, a világegyetem szívközpontja nem semmisült meg.
Egy korszak abban az időben végetért, új korszak kezdődött, s ennek hatására a Föld energiamezeje egy időre bezárult.

Voltak lények, akik ekkoriban inkarnációikban azt érezték: mezőjük teljesen bezáródott. Tudnotok kell, hogy nem minden lény tapasztalta meg ezt, hiszen sokan akkor épp a korszakváltás révén emelkedtek fel. Azok azonban, akik nem emelkedtek fel, úgy érezték: kegyvesztettek lettek, elveszítették az isteni kegyelmet.

Szeretteim, ha átéltétek ezt a kegyvesztettség-érzést és még teljesen nem gyógyítottátok meg magatokban a megbocsátás által, és még nem kapcsolódtatok vissza az egy-ség hálózatára, amely mindig is létezett, akkor tisztában kell lennetek azzal, hogy komoly problémáitok lehetnek a bőséggel.
Szívetekben gyászt és fájdalmat hordozhattok emiatt, munkálhat bennetek a félelem attól, hogy nem számíthattok támaszra, hogy elhagytak benneteket. Olyan, nélkülözés- és hiány-energiák dolgozhatnak bennetek, amelyek hatására egészségtelen módon kötődhettek másokhoz, olyan módon, ami sem nektek, sem másoknak nem használ.
Meglehet: szégyenkeztek, amiért nem tudtok agyagilag jól megállni a lábatokon, és ezért elítélitek magatokat. Lehet, hogy lelketek mélyén féltek a felelősségtől, nem meritek erőtöket arra használni, hogy megteremtsétek a saját valóságotokat, saját bőségeteket. Lehet, hogy csak nyomai vannak bennetek ezeknek az érzéseknek -- az is lehet, hogy mélyen rejtegetitek őket. Ne feledjétek, hogy mindennek az alapja a Lemuriában szerzett seb: az értéktelenség érzése.

Ha nincs bőség-tudat az életetekben, ha féltek attól, hogy megvalósítsátok szívetek álmait ebben az életben, bizony ilyen vagy olyan módon az értéktelenség érzésével küszködtök. Mindaz, amit eddig leírtunk nektek, abból az alap-meggyőződésből fakad, hogy nem vagytok méltók arra, hogy megkapjátok a bőséget, ezt a számotokra legnagyszerűbb ajándékot.
Tudnotok kell, hogy ennek a gyógyító programnak az öt szintjén végighaladva megszabadulhattok az értéktelenség érzésétől, amelyet tudatosan vagy öntudatlanul őriztek. Lehet, hogy a lelketek mélyén szunnyad ez az érzés, de az is előfordulhat, hogy elmétek vagy szellemetek azon darabjai őrzik, amelyek nem tudták -- más dimenziókon vagy időkön keresztül -- teljesen feldolgozni Lemuria tapasztalatát és emlékeit.
Szeretteim, elmondjuk nektek, hogy Lemuria, a szeretet birodalma --bár földi civilizáció volt-- a csillagokon át a Plejádokig, a Vénuszig és a Központi Holdon (a Maldeken) keresztül az Andromédáig terjed.

Tudnotok kell, szeretteim, hogy Isten/nő kegyelme veletek van, bennetek él, és ahogy megnyitjátok magatokat tanításaink előtt, a most kapott megértés előtt, napról napra több ajándékot, kegyelmet kaptok az univerzumtól. A kegyelem törvénye minden pillanatban a tiétek.
Kérjetek és kaptok, de ne feledjétek: készen kell állnotok annak a befogadására, amit kértetek. Lehetséges, hogy munkál bennetek az önszabotázs, amely nem engedi meg, hogy befogadjatok, s így nem kapjátok meg, amit kértetek.
A következő szerződések azokra a hiedelmekre vonatkoznak, amelyek az ősidőkben teremtették meg ezt a bőséggel szembeni, szívetek álmán keresztüli teremtés, megvalósítás útjában álló önszabotázst.

Ezeket a hiedelmeket a lemuriai emlékek és tapasztalatok idézték elő, belőlük fakadnak. Az öntudatlan elme, az öntudatlan érző test rejtegeti őket. Tudnotok kell, hogy ahogy felbontjátok ezeket a szerződéseket, elfogadjátok, hogy megváltok mindattól, ami az emlékek elfojtásával életetekben önszabotázst teremtett. Szeretteim, tudnotok kell, hogy amikor levetitek magatokról ezeket a szerződéseket, esküket és fogadalmakat (elfojtott) fájdalom és harag szabadulhat fel a lényetekből. Mindannyiótok körül ott lesznek majd az Angyalok --segítenek majd, hogy szeretetet kapjatok, amint az önszabotázs-energiák felszabadulnak belőletek.
Tudnotok kell, hogy ezek a szerződések azért köttettek, hogy próbára tegyék a szereteteket, s hogy bizonyságot tegyenek róla. Nincs rájuk szükségetek, hiszen a szeretet mindenképpen létezik, szeretteim, akár próbára teszik, akár bizonygatják, akár nem. Pontosan ez a próbára tétel, a bizonyság keresése az, ami miatt küzdenetek kell a bőséggel és a szeretettel. Ne feledjétek, szeretteim, hogy a lemuriai tapasztalatok miatt minden lény elvesztette hitét a szeretetben és Istenlétében. Arra kérünk, bocsássátok meg ezt, bontsátok fel ezeket a szerződéseket, fogadalmakat, és térjen vissza hozzátok a hitetek!

<< Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek a mindennél drágább szeretet próbára tételének útjára vittek minket. Felbontunk minden olyan megállapodást, amely miatt félelmeinket úgy igyekszünk megoldani, hogy elnyomjuk és tagadjuk őket -- attól való félelmünkben, hogy túlságosan félünk ahhoz, hogy képesek legyünk szeretni, és szeretteinket magunkhoz ölelni. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat ---- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek a mindennél drágább, mások iránti szeretet próbára tételének útjára vittek bennünket. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt úgy érezzük: nincs hatalmunk saját valóságunk megteremtése felett. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött - szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt úgy érezzük: nem a miénk a fény és szívünk igazsága, a szívünk mélyéből érkező, belső útmutatás. Felbontunk minden megállapodást, ami valaha arra késztethetett, hogy ne higgyünk Istenben, Isteni Valónkban, a Világmindenség egy-ségében és önmagunkban. Eltörlünk mindent, ami miatt az elválasztás és különlét hitét választottuk, amely miatt -- attól való félelmünkben, hogy nem tudunk szeretni, szeretet befogadni, nem tudjuk az egy-séget átélni -- erőnket és fényünket félelemre cseréltük. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött - szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt életünk három nagyon fontos elemét is feláldoztuk azért, hogy energiánkat életünkben egyetlen fontos dologra összpontosíthassuk. Felbontunk minden megállapodást, amely arra vonatkozik, hogy életünk három fontos elemét (legyen az akár érzelmi, mentális, spirituális vagy fizikai kielégülés) feláldozzuk egyetlen másikért (legyen az akár érzelmi, értelmi, szellemi vagy fizikai kielégülés). Kilépünk minden olyan megállapodásból, ami miatt minden energiánkat életünk egyetlen (valamelyik előbb említett) elemére összpontosítjuk, s nem hagyjuk, hogy életünk másik három területén növekedjünk -- attól való félelmünkben, hogy nem lesz elegendő energiánk, időnk vagy szeretetünk ahhoz, hogy életünkben mind a négy területen egyszerre haladjunk. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat ---- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem hiszünk a világegyetem támogatásában, amelyek miatt nem bízunk másokban, és nem vagyunk képesek a másoktól való elfogadásra. Felbontunk minden megállapodást, amely arra vezet, hogy azt higgyük: elvesztettük bőségünket, s nem vagyunk képesek a többi lénnyel összekapcsolódni, tőlük kapni, és ezzel most visszaszerezhetjük bőségünket. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem tiszteljük magunk és mások isteni mivoltát, mert attól félünk, hogy Isten/nő elpusztult, hogy nem létezik szeretet, és ezért a lények nem tiszták, nincs isteni aspektusuk. Felbontunk minden megállapodást, amely arra késztet, hogy egyedül, magányos követekként dolgozzunk, mert attól tartunk, hogy nem bízhatunk másokban, nem fogadhatunk el tőlük semmit, mert energiájuk tisztátalan lehet. >>

Szeretteim, elmondjuk nektek azt is, hogy a DNS-etek képes megszabadulni mindattól, ami ezzel kapcsolatos -- csak kérnetek kell, hogy a DNS-etek annak az igazságnak megfelelően rendeződjék át, amelyről most szólunk nektek.
Szent Kinyilatkozatás DNS-etek átrendezésére az Egységhez és a bőséghez való újrakapcsolódásotok érdekében:
<<"Lelkem szeretett Isteni-Része, a szeretet és a fény valamennyi követéhez fordulok: szíved által, lényem isteni akaratából segítsenek engem! Hadd rendeződjék át a DNS-em az igazság szerint: igenis képes vagyok a szeretet befogadására, s az túl tud csordulni bennem, eltölthet és keresztüláradhat rajtam. >>

<< Rendeződjék át a DNS-em annak igazságához, hogy lényem valamennyi szintjén egy vagyok az Isten/nővel, hogy lényem minden szintjén fény vagyok és a szeretet küldötte! Kérem, rendeződjék át a DNS-em ahhoz az igazsághoz, hogy Isten az egy-ség mezőjében örökké jelen van, hogy Istennő maga az egy-ség mezőjében mozgó élő lélegzet. Rendeződjék át úgy a DNS-em, hogy elismerje az igazságot: egy vagyok a szeretet és a fény hálózatával, s teljes mértékben képes vagyok arra, hogy a szeretetnek és a fénynek ezen a hálózatán át elnyerjem a bőségemet. Most hálát adok ezért, és azt kérem, hogy valamennyi lény megkapja ezt, aki erre vágyik." >>

Kérjük, most ismerjétek el: lehet bennetek olyan szerződés vagy fogadalom, amelyet fel kell bontanotok. Olyan szerződés, amely a szeretetre, a bőségre, az áldozatiság energiáira vonatkozik. Kérjük, bontsátok fel a következő szerződéseket! Tudnotok kell, hogy ezek azok az elsődleges megállapodások, amelyek kötnek benneteket -- amelyeket sokan még Lemuriában vettetek magatokra még akkor, amikor elszenvedtétek eredendő félelem-tudatotok sebét.
Ez a félelem munkál bennetek a be- és elfogadással, a szeretettel, a hittel és a bőséggel szemben. Kérlek mindannyiótokat: bocsássátok meg mindazt, ami energia-rendszeretekben ezt kiválthatta.
<< A megbocsátásért kérjétek a Karmikus Tanácsot: hozzák fel bennetek a lemuriai sebre vonatkozó karmikus emlékeket! Kérjetek karmikus feloldozást ez alól, kérjétek, hogy ez múljon el tőletek. Kérlek benneteket, hogy forduljatok a megbocsátás, a szeretet, az isteniség, a hit, a béke, az egybetartozás, a visszatükröződés és az egy-ség, a karma, a kegyelem, a teremtés, a bölcsesség, az igazság és a szabadság törvényéhez! >>
Folyjanak ezek át a lényeteken, hangolják rá a tudatotokat Lemuria isteni igazságára, annak igazságára, hogy Lemuria a feltétel nélküli szeretet birodalma. Ez a feltétel nélküli szeretet örökké jelen van az egy-ség mezőjében, amely pedig bennetek él, s tőletek függetlenül örökké létezik. Kérlek: utasítsátok tudatotok minden részét, hogy szabaduljon meg azoktól az ősi illúzióktól és hiedelmektől, amelyek megakadályozhatják, hogy energiát kapjatok az egy-ség egyetemes mezőjéből. Kapjatok meg minden támogatást ahhoz, hogy befogadhassátok a bőségeteket.

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek szerint hittük, hogy az egy-ség mezője le lett rombolva és, hogy a szeretet és fény örökké jelen lévő hatalma, melyet Istenként ismerünk, nem létezik többé, és ezért nem képes támogatni minket életünk során, valamint felbontjuk fogadalmunkat arra vonatkozóan is, mely szerint úgy döntöttünk, hogy ezt a hitünket nem engedjük el addig, míg Isten léte nem válik bizonyítottá számunkra. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt sosem próbáltuk meg visszaszerezni hitünket Istenben, amelyek miatt ehelyett mélyen belénk ivódott a benső félelmeinkbe vetett hit. Most felbontunk minden megállapodást, amely miatt nem engedjük meg magunknak, hogy megvilágosodási, felemelkedési folyamatunkat szolgáljuk, hogy növeljük rezgésünket -- mindezt attól való félelmünkben, hogy az egy-ség útjára lépünk, megtapasztaljuk az egy-séget, de utána megint át kell élnünk a különválás, az elválasztás fájdalmát. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek következében azt hisszük: a szeretet nem elég, és nincs elegendő energia ahhoz, hogy mindent meggyógyítson, s életünk valamennyi területén egyensúlyt teremtsen -- ezért aztán fel kell áldoznunk szívünk álmait ahhoz, hogy életünk során egyensúlyt találjunk. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem követtük szívünk útmutatását, azt hívén: nincs elég idő, energia, támogatás, pénz és bőség ahhoz, hogy megteremtsük és megvalósítsuk mindazt, ami életünkben lehetőségként megadatik. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt ragaszkodunk ahhoz a hiedelemhez, miszerint meg sem érdemes próbálni szívünk útmutatását követni, annak megfelelően cselekedni. Attól félve, hogy szívünk álma teljesen úgysem valósulhat meg, s az eredményben végül úgyis csalódunk, ezért aztán azt hisszük: az egész nem éri meg a beléfektetett energiát. Most megszabadulok minden ilyen hiedelemtől és kérem, hogy a DNS-em rendeződjék át annak igazságához, hogy szívünk álmai mindig támogatást nyernek, s ha hajlandók vagyunk követni a benső útmutatást, mindig kapunk segítséget, csak el kell fogadnunk. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek arra a hiedelemre vezettek, hogy a szeretet keresésének útja áldozat, olyan küzdelmekkel teli út, amelyen lehetetlen feladatok és a szívet összetörő kihívások sora vár. >>

<< Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek arra a hiedelemre vezettek, hogy a bőség-tudat nem maradhat meg a Földön, mert a Földön túl sok lénynek van nélkülözés-tudata, s ha elnyerjük a bőségünket, akkor minden nélkülözés-tudattal élő lényért mi leszünk a felelősek. Felbontunk minden olyan megállapodást, amely miatt azt hisszük, hogy ha megnyílunk a bőségünk előtt, akkor másoktól veszünk el energiát, olyanoktól, akiknek nincs elegendő energiájuk az életükben, mivel abban a hiedelemben élnek, hogy bőség valójában nem létezik, s hogy egyesek életükben vagy nagyon szerencsések vagy nagyon kapzsik. >>

Szeretteim, arra kérünk, ismerjétek fel: ezek alapján a szerződések alapján megnyitjátok a csakráitokat egy új folyamat előtt -- elkezdhetitek kitisztítani mindazt a lelki fájdalmat, dühöt, neheztelést, irigységet, kételkedést, szégyent és bűntudatot, amit energiatestetekben, lelketekben, elmétekben vagy fizikai testetekben -- lelki vagy őseitektől eredő, genetikus memóriátokban -- őriztek. Mielőtt - javaslatunk szerint -- felbontanátok a [benneteket gátló] szerződéseket, s ezzel kegyelemben és könnyen megszabadulhattok az említett energiáktól, << arra kérünk: forduljatok az őseitekhez, s mindazokhoz, akikkel genetikai vérvonalatok közös, hogy ők is bontsák fel veletek ezeket a szerződéseket, hogy számukra is könnyen, kegyelemben mehessen végbe ez a folyamat. >>

Elmondjuk nektek, szeretett szívek: ez az a hét energia-fátyol, amely elválaszt benneteket a bőségtől. A fájdalom, a gyász az első fátyol, amelynek utolsóként kell eltűnnie, szeretett szívek. A második a neheztelés, sértődöttség, a harmadik pedig a düh. A negyedik fátyol a szégyen, az ötödik a kételkedés, a hatodik pedig nem más, mint a bűntudat. A hetedik fátyol az irigység, amelytől elsőként kell megszabadulnotok, szeretteim.
Tudnotok kell, hogy ennek a lemuriai programnak a második szintje hozzásegít majd ahhoz, hogy teljesen megszabaduljatok ezektől az energiáktól, hogy sejtmemóriátok teljesen felszabadítsa őket.
Ha mégis feltörnek bennetek ezek az energiák, Isteni Valótoknak ajánlhatjátok őket, s kérjétek, hogy tűnjenek el ezek az energiák tőletek. Tudnotok kell, hogy ez része annak a folyamatnak, amelynek során visszaszerzitek bőség-tudatotokat -- ne tagadjátok le tehát, ha felbukkannak bennetek ezek az energiák.

Ha tagadjátok a létezésüket, ezzel csak elnyomjátok őket, s kezdhettek mindent elölről. Igenis elmondjuk nektek: sokan közületek átmentek már ezen előző életeikben. Megindultatok bőség-tudatotok felé, de ahogy ez a hét fátyol leereszkedett bennetek, úgy éreztétek: nem tudjátok megőrizni az életekbe vetett hiteteket. Kérünk benneteket, bocsássátok meg minden előző életeteknek, amelyben megnyíltatok, megindultatok a bőség felé, ám ahogy a fátylak elétek borultak, újra bezáródtatok. Az Angyalokhoz fordulunk, hogy segítsenek nektek, a lemuriai követekhez, hogy legyenek veletek ebben a programban.
Tudnotok kell, hogy a program első szintje hathetes; legalább hat hétig tart, mire teljesen integrálódni fog lényetekbe.

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek oda vezettek, hogy bezártuk a szívünket azok előtt, akikre irigyek vagy féltékenyek vagyunk, s tagadtuk szépségüket és isteni voltukat, mert féltünk attól, amire emlékeztettek.
Most bocsánatot kérünk azoktól, akiket netán elutasítottunk, akikre olyasmit vetítettünk ki, ami nem a sajátjuk. Megszabadulunk a féltékenységünktől, minden, valaha tapasztalt irigységünktől. Kérjük Isteni Valónkat, vegye ezt le rólunk. Kérjük, hogy oldoztassunk fel minden karmikus emlék alól, amely miatt irigységet, féltékenységet őrizhetünk magunkban. Karmikus feloldozást kérünk ezzel kapcsolatban, s hálát adunk Istennek, amiért segítségünkre van abban, hogy ezt az energiát szeretetté alakítsuk. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt eltagadtunk gondolatokat és érzéseket, amelyek miatt bűnösnek érezzük magunkat, elrejtjük és megtagadjuk önmagunk egy részét. Felbontjuk az összes megállapodást, amely oda vezet, hogy nem fogadjuk el a bűntudatot, amit érzünk, s amely miatt nem bocsátjuk meg egész önmagunknak azokat a dolgokat, amelyek miatt bűnösnek érezzük magunkat. Valamennyi életünket isteni tapasztalatként tiszteljük, akkor is, ha némely életünkben esetleg negatív dolgokat teremtettünk és rosszat tettünk másoknak. Megbocsátunk magunknak és karmikus feloldozásért fohászkodunk ezért, és megértjük, megbecsüljük, hogy minden lény keresztülment ezen. Kérjük, hogy lényünk valamennyi szintjéről távozzék el minden bűntudat, hogy szabadok lehessünk! Elfogadjuk isteni mivoltunkat. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem hiszünk a szívünknek és az elménknek, mert attól tartunk, hogy nem vagyunk egyek az igazsággal -- legalábbis nem vagyunk teljesen tisztán és bizonyosan egyek vele. Levetünk minden sebet és emléket, ami miatt ebben vagy bármely más életben vagy dimenzióban nem bízunk önmagunkban, kételkedünk a szívünkben, elménkben és isteni szándékainkban. Megszabadulunk a kétségeinktől, kérjük, hogy mindaz, ami hozzájuk vezetett, távozzék lényünk minden szintjéről, hogy szabadok lehessünk. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt félünk isteni mivoltunktól és szégyelljük, hogy kik vagyunk -- mindezt azért, mert attól tartunk: nem vagyunk méltók a szeretetre, a fényre és az isteniségre. Kérjük, hogy szabadulhassunk meg minden karmikus emléktől, amely az értéktelenség érzetét kelti bennünk, s amely miatt lényünk bármely szintjén szégyelljük magunkat azért, hogy kik vagyunk ezen a Földön. Elhatároztuk: elfogadjuk, hogy fény vagyunk és szeretet, s méltók vagyunk arra, hogy fényt és szeretetet kapjunk. Karmikus feloldozást kérünk mindazért, ami az értéktelenség, a szeretet nélküliség érzetét keltette bennünk. Mindezt elengedjük magunktól és átadjuk Istennek. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt a szégyenhez, a kételyhez, a bűntudathoz és a féltékenységhez ragaszkodtunk, s ahelyett, hogy felvállaltuk volna ennek a felelősségét, Istent hibáztattuk mindezért. Most felbontunk minden megállapodást, amely miatt másokra, Istenre vagy önmagunkra haragszunk ennek megteremtéséért, s amely miatt különállást teremtettünk az életünkben. Felbontunk minden szerződést, amely ellenállást ébresztett bennünk a lényünk valamennyi aspektusára kiterjedő szeretet egy-ség elsajátításával szemben. Kérjük, távozzék lényünk minden szintjéről minden harag, s karmikus feloldozást kérünk minden olyan esetért, amikor másokat hibáztattunk azért, amit meg kellett tapasztalnunk, s negatív dolgokat vetítettünk ki azokra, akiket okoltunk ezért. Kérjük, hogy minden harag, amit valaha másokra sugároztunk, térjen most vissza Isteni Valónk szívébe, hogy szeretet válhassék belőle. Most megbocsátjuk magunknak az összes haragot, amit magunkkal vagy másokkal szemben bármelyik életünkben vagy dimenzióban éreztünk, minden alkalmat, amikor magunkat vagy másokat hibáztattunk, s ezt letagadtuk. Levetkőzzük Isten, a fény, a fénnyel való kapcsolatunk tagadását, s a karma, a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet és az isteniség törvénye által újra megnyílunk a fény befogadására. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek következtében a szívünkbe lyukat perzselő, keserűséget és dühöt ébresztő sebet őrzünk. Felbontunk minden megállapodást, amelynek alapján ezt a lyukat önutálattal, mások vagy Isten/nő iránti nehezteléssel töltenénk meg. Most felbontjuk az összes szerződést, amely bármi miatt másokkal szembeni sértődöttséget ébreszt bennünk, s amely oda vezet, hogy Istenre vagy önmagunkra haragszunk azért, amiért nem teremtődött meg az, ami a legmagasztosabb cél vagy isteni szándékunk. Elhatározzuk, hogy most megszabadulunk a szívünkben, elménkben, szellemünkben vagy testünkben őrzött minden elégedetlenségtől, irigységtől és keserűségtől, amit nem törölt el a karma törvénye vagy a karmikus feloldozás. Kérjük, törlődjék el minden olyan karmikus emlék, amely miatt lyukat rejtegetünk magunkban, s azt keserűséggel, irigységgel és elégedetlenséggel töltjük meg - s ezek miatt neheztelés támad bennünk, s tölti meg ezt a lyukat. Felbontjuk az összes megállapodást, amely miatt sosem vetkőzzük le sem ezt a haragot, sem a ragaszkodásunkat azok iránt, akik ilyen vagy olyan módon segítenek vagy támogatnak bennünket. >>

<< Megszüntetünk minden olyan szerződést, amely arról szól, hogy nem szeretünk másokat, ha nem teszik meg nekünk azt, amit várunk tőlük. Felmondjuk a megállapodásokat, amelyek nem engedik elhinnünk, megértenünk, hogy mások szabadok, s nem engedik, hogy elfogadjuk: úgy adnak, úgy tesznek szolgálatot nekünk, ahogy nekik tetszik. Nem félünk többet attól, hogy mások nem segítenek nekünk, s bocsánatot kérünk minden lénytől, akikre valaha nehezteltünk, amiért nem eléggé, vagy megítélésünk szerint egyáltalán nem támogattak bennünket. Kérjük, hogy mindez távozzék tőlünk, hogy karmikus feloldozásban részesülhessünk emiatt, hogy megszabadulhassunk mindettől. >>

<<Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek oda vezettek, hogy soha nem szabadultunk meg az eredendő seb fájdalmától, a szeretet és a fény mezőjétől való elszakadás emlékétől. Most eltöröljük az összes megállapodást, amely arról szól, hogy sosem kapcsolódunk be újra az egy-ség mezőjébe, a szeretet és a fény hálózatába. Felbontjuk azokat a szerződéseket, amelyek valamiféle önostorozásként a fájdalomhoz láncolnak bennünket, mindaddig, míg be nem bizonyítjuk, hogy méltók vagyunk a szeretetre, a fényre és a bőségre. Megszüntetjük az összes megállapodást, amely arról szól, hogy sosem engedjük el a fájdalom, a neheztelés, a düh, a szégyen, a kételkedés, a bűntudat és a féltékenység hét fátylát, a hét fátylat, amely nem hagyja, hogy ebben a világban megtapasztaljuk a bőséget. Felbontunk minden szerződést, amely tiltja, hogy mindezzel összefüggésben segítséget kapjunk a fény családjától, s amely miatt lemondtunk a fény családjával való kapcsolatról. >>

<<Felbontjuk az összes szerződést, aminek alapján -- attól félvén, hogy újra elveszítjük, csakúgy, mint a szeretettel való kapcsolatunkat -- lemondtunk bőség-tudatunk visszaszerzéséről. Kérjük, hogy mind a hét fátyolra vonatkozó karmikus emlékeink alól kapjunk feloldozást. Emeltessék fel a hét fátyol rólunk, őseinkről és lélek-családunkról egyaránt! Minden ősünket kérjük: bocsásson meg nekünk, s kérjük, hogy a megbocsátás, a karma és a szeretet törvénye áramoljék át valamennyiünkön. A kegyelem törvénye alapján kérjük, hogy ez kegyelemben, könnyen mehessen végbe. Így történjen ez minden lénnyel, akihez eljut ez az üzenet! >>

Szeretett szívek, tudnotok kell, hogy minden itt leírt szerződés vagy fogadalom hatással van a szívetekre, megszabadítja azoktól a kötelékektől, amelyek a lemuriai időkhöz láncolják, elvágja azokat a szálakat, amelyek más életeitek fájdalmas élményeihez kötnek, amikor is elzártátok a szíveteket a bőség elől.
Elmondom nektek: szívcsakrátok gyógyító programba kerül. Ha részt akartok venni ebben a szívcsakra-gyógyító programban, minden este 7-kor eljönnek hozzátok az Angyalok és Arkangyalok. Három óra hosszat dolgoznak a szívcsakrátokon. Arra kérlek: igyekezeteket önmagatokat ez alatt az idő alatt jobban szeretni, mint máskor. Az, hogy önmagatokat szeressétek, kulcsfontosságú ahhoz, hogy ki tudjatok gyógyulni az értéktelenség érzéséből. Tudnotok kell, hogy ez öröklődhetett a családotokban. Ha ez így van, akkor családotok számára is kérhetitek ezt a szívcsakra-gyógyító programot, feltéve, hogy családtagjaitok nyitva állnak ennek befogadására. Úgy legyen!
Áldott légy, szeretett szív!
A fény családjától, Sanandán, Maitreyán és Márián keresztül a te támogatásodra.


Idézet vége.

A hírlevél fent közölt része innen Word formátumban letölthető. (A fenti linken pedig a többi között az egész hírlevél megtalálható.)