A víz reagál szeretetünkre?

Az új energiában való élet fontos eleme a társteremtés elfogadása és gyakorlása. Mind a materiális elméleteken, mind a tradicionális keresztény vallásokon nevelkedett embertől távol áll az, hogy elhigyje, szavainkra, gondolatainkra vagy érzéseinkre érdemben reagál élettelen fizikai környezetünk (eltekintve a hang enyhe lökéshullámai által esetleg kiváltott mechanikai deformációtól, ami nem nagyon függ a kimondott szavak jelentésétől). Vajjon létezik-e korrekt bizonyíték erre? Tényleg teremtő erő rejlik ezekben?
A következőket áttanulmányozva és végiggondolva valószínű, hogy alapjaiban meginog ezzel kapcsolatos hitetlenségünk.
Az alábbi anyagot a Saumbra portálon találtam a Fénykör-Fénykor hírlevelek 2004-06-03-i számában. Itt a levél kis részletét emelem ki:


Most idézek a már magyar nyelven is megjelent "A víz üzenetei" c könyv bevezetőjéből:
"…A kimondott szó teremtő ereje, vagy elmarasztaló ítélete megjelenik a minket körülvevő, és bennünket alkotó víz szerkezetében (is; MI). Így nőhetnek kedvenc virágaink gyorsabban, így vagyunk képesek magunkat vagy szeretteinket gyógyítani.
…Ugye még emlékeznek a Mozart zenéjére jobban tejelő tehenek esetére? Keressék meg könyvünkben a Mozart zene (víz-)kristályképét, és azonnal megértenek mindent.

" Masaru Emoto (japán tudós) forradalmi felfedezéseket tett a vízzel végzett tudományos kísérletei során. A különböző minőségű, tisztaságú vizekről krisztallográfiás eljárással fotókat készített. A vízmintáknak pozitív és negatív szavakat küldött gondolatban, illetve ilyen szavakat mondott a víznek vagy ragasztott a vizes palackokra felirat formájában. Ezek a szavak többek között a jó, rossz, szeretet, gyűlölet, angyal, ördög, stb. voltak.
Két külön palackba töltött ugyanazon vízmintának ellentétes gondolatokat küldetett munkatársaival. És nagy meglepetésre a víz reagált a gondolatokra, a negatív gondolatokra a víz rendezetlen, homályos kristályszerkezettel, a pozitívakra gyönyörű, szabályos tiszta kristályszerkezettel reagált.
A Kryon honlapon található Emoto Úr kísérlete, amelyet a 2002-es hamburgi Kryon szemináriumon végzett az 1500 fős hallgatósággal. Még Japánban Emoto úr ugyanazon vizet töltött két üvegbe, majd lezárta azokat. Az egyiket elvitte a Kryon szemináriumra, és megkérte a hallgatóságot, hogy 3 percig küldjenek a víznek békével és szeretettel összefüggő gondolatokat.

A kristályosítás utáni különbséget a hírlevélhez csatolt fényképeken láthatjátok.
A 2003-as Kryon szemináriumon (ahol volt szerencsém személyesen is részt venni;MI) Lee Caroll elmesélte, hogy Emoto úr Japánban végzett több kísérletének egyikében egy halott tó köré hívott több száz egyetemistát, és szeretetteljes gondolatokat küldetett a tó vizének a diákokkal. Az egyszeri szeretetküldés után 30 nappal a tó teljesen kitisztult.

Félreértés ne essék! , A felfedezés tudományosan igazolt tény, csak éppen nem tudunk róla. Vajon miért?

A kétkedőknek javaslok egy nagyon egyszerű kísérletet:
Otthon vagy a munkahelyen tegyünk két egyforma zárható befőttes üvegbe csapvizet.
Ragasszunk etikettet az egyik üveg vízre "útállak", a másikra '"Szeretlek" felirattal. Jól zárjuk le a két üveget, és lehetőség szerint biztosítsuk a viccelődők ellen úgy, hogy leragasztjuk illetéktelen kinyitás ellen.
Helyezzük el a két üveget egymás mellé. Még izgalmasabb a kísérlet, ha az üvegeket letakarjuk vagy beborítjuk valamivel (pl. körbevesszük egy papírlappal). Egy hónapon át, ha rájuk nézünk az üvegekre, gondolatban küldjük a "Szeretlek" feliratú víznek azt, hogy "Szeretlek, Te szép, tiszta víz vagy", a másiknak pedig küldjük azt gondolatban, hogy "Útállak, Te csúnya, zavaros víz vagy".
Nézzük meg a két vizet az egy hónappal később.
A kísérletet érdekesebbé lehet tenni úgy, hogy mindkét üvegbe beleteszünk egy morzsányi, azonos méretű ételdarabot, amitől a víz bizonyosan napok alatt zavarossá válik (pl. egy-egy egyforma méretű, pici sajt vagy kenyér darabot).

Gondoljunk csak bele! Testünk 70%-a vízből áll, és ezt a vizet is meg lehet tisztítani a gondolataink által! Vajon milyen hatással lehet egészségünkre és az öregedési folyamatra, ha a testünk 70%-át megtisztítjuk?
A másik nagyon fontos eredmény, hogy ez a tapasztalat az első igazolása annak, hogy gondolatainknak teremtő ereje van, és, hogy a környezetünkre hatással vagyunk érzelmeinkkel, gondolatainkkal.

Az Emoto kísérletekkel kapcsolatos Internet oldalEddig az idézet.
Emoto úr kisérleteit írja le a alábbi könyvecske, képekkel illusztrálva. Azok kedvéért, akik nem jók angolból, vázolom, mit is láthatnak:
A kísérlet lényege, hogy desztillált vizet bizonyos hatásnak tett ki, azután megfagyasztotta, és figyelte a kristály alakját.
A kiadvány elején a világ különböző pontjairól származó vizek jég kristályait láthatjuk. A 8. oldaltól kezdődően pedig különféle hatásoknak kitett desztillált víz megfagyasztása során kialakult kristályait láthatunk.
A 8-13. oldalakon olyanok vannak, amelyeknek normál hangerejű zenét játszott le a professzor. A zenétől függően, más-más kristály alakzat alakult ki. Az ábrák mellett szerepel, hogy milyen zenét hallgatott a víz.
A 14-19. oldalakon a vizet palackba tette, és egy címkére írt szót ragasztott a palack oldalára. A szótól függően teljesen más kristályszerkezetet láthatunk. A szavak és kristályok a következők:

A 20-23. oldalakon a vizet egy képre helyezte egy időre. (Ez nem igényel kommentárt).
A 24-25. oldalon azt láthatjuk, hogyan változott a víz annak hatására, hogy 1 óra hosszat imádkoztak a tó partján. Ez alatt a víz szemmel láthatóan is tisztult! A kristály alakja pedig a képen látható módon változott meg.
A 28. oldalon két üvegben főtt rizst láthatunk. Minkettő ugyanabból a vírből, és ugyanabból a rizsből való. A különbség az, hogy egy iskolás lányka 1 hónapon keresztül minden nap, amikor az iskolából hazatért (naponta csak egyszer), a baloldalinak odaszólt, hogy: köszönöm, a jobboldalinak pedig: hülye vagy. A baloldali rizs megerjedt és jó illatúvá vált, míg a másik szétmállott és kellemetlen szagú lett.

Emoto Úr 2002-ben ugynabból a vízből két palacknyit kizöltött. Az egyiket magával vitte a 2002-es hamburgi Kryon szemináriumra, és az 1500 hallgatóságot megkérte, hogy 3 percig küldjön békével és szeretettel összefüggő gondolatokat neki. Otthon lefényképezte, milyen kristályformát alakított ki a konferenciát megjárt víz, és az otthon hagyott.
Itt pedig látható egy a fenti rizses kísérlethez hasonlóan, étel darabot tartalmazó vízzel végzett kísérlet eredménye.

Ezzel a témával foglalkozó két újabb link: www.life-enthusiast.com    http://www.adhikara.com

Gondoljunk bele: ha a víz ennyire reagál szeretetünkre, vajon mennyire érzékenyek rá sejtjeink, amik végülis saját testünk alkotói, és valószínű, hogy szorosabb viszony fűzi hozzánk őket, mint azt a palack vizet, aminek naponta egyszer odaköszönünk.
Másrészt elgondolkodtató az is, vajon milyen hatása lenne a társadalomra, ha a pólókon, kabátokon, nem amerikai sportegyesületek nevei, reklám szövegek vagy halálfejes ábrák lennének, hanem olyan képek, amik békét, harmóniát sugároznak, és olyan szavak, mint: szeretet, béke, harmónia, egészség, kiegyensúlyozottság stb...

Végül az is kézzelfoghatóbb számomra, miért mondja a Hang tanítás annyiszor: ahhoz, hogy életed pozitív fordulatot vegyen, kezdj el hálálkodni!
Az univerzum még olyan csekély gondolati energiánkra is készségesen reagál, mint a víznek küldött néhány pozitív állítás. A vízkikristály alakjához hasonlóan, az életünkben manifesztálódó események is végtelen sok lehetőségből választódnak ki. Az univerzum a körülöttünk létező lehetőség halmazból olyan valóságot kristályosít ki számunkra, amilyen belső érzésvilágunkat, gondolatainkat, szóhasználatunkat tükrözi. (Az új energiában pedig elsősorban hangosan kimondott szándékunknak megfelelőket.) Annak, aki még nem született újjá (a Hang tanításban lehet erről olvasni), sorsának részét képezik olyan karmikus vállalásai, amik miatt úgy láthatja, nem törődik az univerzum kéréseivel, igényeivel. Pedig mindössze arról van szó, hogy a valóságában tapasztalt események olyan kéréseit, gondolatmintáit is tükrözik, amiket elfed maga előtt.
Az újjászületés adománya azonban törli karmánkat. (Az újjászületés nem reinkarnáció, hanem az ember életben megélt spirituális esemény.)
Szóval az univerzum éberen figyel ránk, és azt adja, amit tudatosan, vagy tudattalanul kérünk tőle. Ezért pedig igazán hálásak lehetünk neki.